"Tôi có thể đã khóc khi nghĩ những gì tôi đã bỏ lỡ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tôi có thể đã khóc khi nghĩ những gì tôi đã bỏ lỡ. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi có thể đã khóc khi nghĩ những gì tôi đã bỏ lỡ." câu này tiếng anh là: I could have wept thinking what I'd missed.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login