"Đây là một đại từ chỉ định." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đây là một đại từ chỉ định." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một đại từ chỉ định." câu này dịch sang tiếng anh là: This is a demonstrative pronoun.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login