"Đề xuất của bạn là hoàn toàn tuyệt vời." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đề xuất của bạn là hoàn toàn tuyệt vời." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất của bạn là hoàn toàn tuyệt vời." tiếng anh dịch: Your proposal is utterly fantastic.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.