"Ông chống lại áp lực phải từ chức." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Ông chống lại áp lực phải từ chức. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông chống lại áp lực phải từ chức." câu này tiếng anh là: He resisted pressure to resign.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login