"Bài phát biểu của ông chỉ là một bộ sưu tập những lời nói sáo rỗng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Bài phát biểu của ông chỉ là một bộ sưu tập những lời nói sáo rỗng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bài phát biểu của ông chỉ là một bộ sưu tập những lời nói sáo rỗng." câu này tiếng anh dịch: His speech was just a collection of cliches and truisms.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login