"Cải cách hệ thống nhà tù sẽ là một nhiệm vụ voi ma mút." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cải cách hệ thống nhà tù sẽ là một nhiệm vụ voi ma mút." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cải cách hệ thống nhà tù sẽ là một nhiệm vụ voi ma mút." câu này dịch sang tiếng anh:Reforming the prison system would be a mammoth task.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login