"Cơn đau đầu của anh đã biến mất; mọi giác quan của anh dường như đã đạt được sự nhạy bén." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cơn đau đầu của anh đã biến mất; mọi giác quan của anh dường như đã đạt được sự nhạy bén." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cơn đau đầu của anh đã biến mất; mọi giác quan của anh dường như đã đạt được sự nhạy bén." tiếng anh dịch: His headache had departed; his every sense seemed to have gained keenness.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login