"Cô cau mày khi đọc bức thư." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô cau mày khi đọc bức thư." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô cau mày khi đọc bức thư." dịch sang tiếng anh: She frowned as she read the letter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login