"Bức thư đã được viết trên tiêu đề thư của trường đại học." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bức thư đã được viết trên tiêu đề thư của trường đại học. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bức thư đã được viết trên tiêu đề thư của trường đại học." câu này tiếng anh là: The letter had been written on university letterhead.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login