"Cô thắt nơ lại trong một cái nơ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô thắt nơ lại trong một cái nơ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thắt nơ lại trong một cái nơ." câu này dịch sang tiếng anh là: She tied the ribbon in a bow.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login