"Đừng hoảng sợ! Chúng tôi sẽ sớm đưa bạn ra khỏi đó." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đừng hoảng sợ! Chúng tôi sẽ sớm đưa bạn ra khỏi đó." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng hoảng sợ! Chúng tôi sẽ sớm đưa bạn ra khỏi đó." tiếng anh là: Don't panic! We'll soon get you out of there.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login