"Cảm giác sống động của anh ấy thêm muối vào câu chuyện." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cảm giác sống động của anh ấy thêm muối vào câu chuyện." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cảm giác sống động của anh ấy thêm muối vào câu chuyện." tiếng anh dịch: His vivid touch added salt to the story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login