"Chúng ta thường đưa ra những giả định sai lầm về những người thuộc các nền văn hóa khác." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chúng ta thường đưa ra những giả định sai lầm về những người thuộc các nền văn hóa khác." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng ta thường đưa ra những giả định sai lầm về những người thuộc các nền văn hóa khác." dịch sang tiếng anh là: We often make false assumptions about people of other cultures.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login