"Cô khao khát được cho anh ta vào vòi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô khao khát được cho anh ta vào vòi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô khao khát được cho anh ta vào vòi." câu này dịch sang tiếng anh:She longed to clout him in the nozzle.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login