"Tên tôi là Robbins với gấp đôi 'b'." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tên tôi là Robbins với gấp đôi 'b'." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên tôi là Robbins với gấp đôi 'b'." dịch câu này sang tiếng anh: My name's Robbins with a double 'b'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login