"Đội trưởng dẫn dắt bằng ví dụ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đội trưởng dẫn dắt bằng ví dụ." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đội trưởng dẫn dắt bằng ví dụ." tiếng anh là: The team captain leads by example .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login