"Họ đã từng có một góc trên thị trường ngô." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Họ đã từng có một góc trên thị trường ngô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã từng có một góc trên thị trường ngô." tiếng anh dịch: They once had a corner on the corn market.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login