"Tại sao chúng ta không làm cho cuộc sống dễ dàng cho chính mình và hoàn thành nó vào ngày mai?" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tại sao chúng ta không làm cho cuộc sống dễ dàng cho chính mình và hoàn thành nó vào ngày mai?" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tại sao chúng ta không làm cho cuộc sống dễ dàng cho chính mình và hoàn thành nó vào ngày mai?" dịch sang tiếng anh: Why don't we make life easy for ourselves and finish it tomorrow?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login