"Từ biệt! Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở New York vào lần tới" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Từ biệt! Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở New York vào lần tới" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ biệt! Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở New York vào lần tới" tiếng anh là: Farewell! I hope we meet in New York next time
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login