"Các cuộc tấn công khủng bố đâm vào nhà cần phải có an ninh chặt chẽ hơn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các cuộc tấn công khủng bố đâm vào nhà cần phải có an ninh chặt chẽ hơn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các cuộc tấn công khủng bố đâm vào nhà cần phải có an ninh chặt chẽ hơn." dịch sang tiếng anh: The terrorist attack rammed home the need for tighter security.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login