"Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ lớn." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ lớn." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã có một kỳ nghỉ lớn." dịch sang tiếng anh là: We had a grand holiday.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login