"Họ có thể đã gọi trong khi bạn ra ngoài." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Họ có thể đã gọi trong khi bạn ra ngoài." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ có thể đã gọi trong khi bạn ra ngoài." tiếng anh câu này dịch: They may have called while you were out.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login