"Đây là một luật xấu và chính phủ nên loại bỏ nó gốc và chi nhánh." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Đây là một luật xấu và chính phủ nên loại bỏ nó gốc và chi nhánh. tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một luật xấu và chính phủ nên loại bỏ nó gốc và chi nhánh." câu này tiếng anh là: This is a bad law and the government should remove it root and branch.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login