"Bạn có thể treo bức tranh ra khỏi trung tâm để nó trông thú vị hơn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Bạn có thể treo bức tranh ra khỏi trung tâm để nó trông thú vị hơn. tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có thể treo bức tranh ra khỏi trung tâm để nó trông thú vị hơn." câu này tiếng anh là: You may hang the picture off center so that it will look more interesting.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login