"Tôi đã không thực sự nhảy lên vì sung sướng khi nghe tin này." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi đã không thực sự nhảy lên vì sung sướng khi nghe tin này." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã không thực sự nhảy lên vì sung sướng khi nghe tin này." tiếng anh dịch: I didn't exactly jump for joy when I heard the news.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login