"Đó là một cuốn sách thú vị." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đó là một cuốn sách thú vị." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một cuốn sách thú vị." dịch sang tiếng anh: That is an exciting book.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login