"Thật không thể tin được rằng một người đàn ông ở vị trí mạnh mẽ như vậy có thể hành động quá bất chính." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thật không thể tin được rằng một người đàn ông ở vị trí mạnh mẽ như vậy có thể hành động quá bất chính." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật không thể tin được rằng một người đàn ông ở vị trí mạnh mẽ như vậy có thể hành động quá bất chính." dịch câu này sang tiếng anh: It is inconceivable that a man in such a powerful position could act so unwisely.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login