"Loài bướm này phân bố rộng khắp nước ta." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Loài bướm này phân bố rộng khắp nước ta." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Loài bướm này phân bố rộng khắp nước ta." tiếng anh câu này dịch: This species of butterfly is widely distributed over our country.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login