"Những người khác trong đám đông đã hô vang." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Những người khác trong đám đông đã hô vang." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người khác trong đám đông đã hô vang." dịch câu này sang tiếng anh: Others in the crowd took up the chant.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login