"Sự mất đoàn kết cuối cùng đã gây tử vong cho nguyên nhân của phiến quân." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sự mất đoàn kết cuối cùng đã gây tử vong cho nguyên nhân của phiến quân." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự mất đoàn kết cuối cùng đã gây tử vong cho nguyên nhân của phiến quân." câu này dịch sang tiếng anh:Disunity finally proved fatal to the rebels' cause.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login