"Cô Brown là một giáo viên nổi tiếng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô Brown là một giáo viên nổi tiếng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô Brown là một giáo viên nổi tiếng." tiếng anh câu này dịch: Miss Brown is a popular teacher.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.