"Tôi dường như bị mất chìa khóa xe." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi dường như bị mất chìa khóa xe." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi dường như bị mất chìa khóa xe." tiếng anh dịch: I seem to have lost my car keys.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login