"Đây không phải là thời gian để thưởng thức trong châm biếm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đây không phải là thời gian để thưởng thức trong châm biếm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây không phải là thời gian để thưởng thức trong châm biếm." tiếng anh câu này dịch: This is no time to indulge in sarcasm.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login