"Tôi đã lên đường từ 5:00 sáng nay." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Tôi đã lên đường từ 5:00 sáng nay." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đã lên đường từ 5:00 sáng nay." câu này dịch sang tiếng anh:I've been on the road since 5:00 a.m. this morning.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login