"Họ kết bạn với tôi khi tôi mới đến London khi còn là sinh viên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Họ kết bạn với tôi khi tôi mới đến London khi còn là sinh viên." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ kết bạn với tôi khi tôi mới đến London khi còn là sinh viên." tiếng anh là: They befriended me when I first arrived in London as a student.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login