"Cô nhìn đồng hồ đeo tay đi vòng." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô nhìn đồng hồ đeo tay đi vòng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nhìn đồng hồ đeo tay đi vòng." tiếng anh dịch: She watched the clock hands go round.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login