"Marsha thú nhận rằng cô không thực sự biết cách làm việc với máy tính." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Marsha thú nhận rằng cô không thực sự biết cách làm việc với máy tính." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Marsha thú nhận rằng cô không thực sự biết cách làm việc với máy tính." dịch sang tiếng anh: Marsha confessed that she didn't really know how to work the computer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login