"Mục nhập chính xác đầu tiên ra khỏi mũ vào ngày 2 tháng 9 sẽ giành được giải thưởng." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mục nhập chính xác đầu tiên ra khỏi mũ vào ngày 2 tháng 9 sẽ giành được giải thưởng." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục nhập chính xác đầu tiên ra khỏi mũ vào ngày 2 tháng 9 sẽ giành được giải thưởng." câu này dịch sang tiếng anh:The first correct entry out of the hat on September 2nd will win a prize.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login