"Công nhân tạm thời trẻ hơn đáng kể so với tổng quát của công nhân."" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Công nhân tạm thời trẻ hơn đáng kể so với tổng quát của công nhân." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công nhân tạm thời trẻ hơn đáng kể so với tổng quát của công nhân." câu này dịch sang tiếng anh là: Temporary workers are considerably younger than the generality of workers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login