"Anh ta chưa đặt việc học lên hàng đầu, đôi lúc còn mang tính đối phó" Câu này dịch Tiếng Anh như thế nào ạ? Mình cảm ơn

2 years ago
Asked 2 years ago
Thu Uyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
He doesn't put studying in a top priority, perfunctorily sometimes
Answered 2 years ago
Bop

Please register/login to answer this question.  Click here to loginSponsored links