Sponsored links

"Anh ta chưa đặt việc học lên hàng đầu, đôi lúc còn mang tính đối phó" Câu này dịch Tiếng Anh như thế nào ạ? Mình cảm ơn

8 months ago
Asked 8 months ago
Thu Uyen

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
He doesn't put studying in a top priority, perfunctorily sometimes
Answered 7 months ago
BopSponsored linksSponsored links