Từ trái nghĩa của "vanish" là gì?

Mọi người em em hỏi chút từ trái nghĩa của "vanish" là gì? Xin cảm ơn.
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Từ trái nghĩa của vanish là: appear nhé bạn. Cheer!
Answered 9 months ago
Tu Be De