Từ trái nghĩa của "useless" là gì?

Mọi người cho hỏi từ trái nghĩa của "useless" là gì? Mình xin cảm ơn
9 months ago
Asked 9 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Từ trái nghĩa của useless là: useful bạn nhé.
Answered 9 months ago
Tu Be De