Từ trái nghĩa của "useless" là gì?

Mọi người cho hỏi từ trái nghĩa của "useless" là gì? Mình xin cảm ơn
11 months ago
Asked 11 months ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Từ trái nghĩa của useless là: useful bạn nhé.
Answered 11 months ago
Tu Be De