"chứng tăng lông tóc" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chứng tăng lông tóc" dịch sang tiếng anh thế nào?
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng tăng lông tóc dịch sang tiếng anh là: hypertrichosis
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login