Vui lòng giúp dịch sang tiếng anh. Xin cảm ơn!

Vui lòng giúp dịch sang tiếng anh. Xin cảm ơn! -Tràn dịch ở khớp cổ chân, số lượng ít -Rách dây chằng chầy-sên và chầy gót. -Phù nề xương xốp ở mắt cá trong, xương chầy cạnh khớp chầy-mác dưới và phù nề xương xốp ở xương sên. -Phù nề phần mềm dưới da vùng mắt cá hai bên.
5 months ago
Asked 5 months ago
Giang Dang

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links

This question is not yet answered.
Please register/login to answer this question.  Click here to login