"Tư duy phản biện" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi dịch từ "Tư duy phản biện" tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều.
2 years ago
Asked 2 years ago
Xuan Lan

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tư duy phản biện" tiếng anh là: Critical thinking
Answered 2 years ago
Linh Nhi

Theo mình nghĩ "Critical Thinking" là sự suy nghĩ chu đáo. Còn "Tư duy phản biện" theo mình có thể là "My argument" with respect, có nghĩa là sự tranh cải có tôn trọng để làm sáng tỏ vấn đề hơn, chứ không phải argue tranh cải để tranh thắng.
Answered 2 years ago
Vô Thường