blip nghĩa là gì?

Cho mình hỏi blip nghĩa tiếng việt là gì? Thank you
3 years ago
Asked 3 years ago
Sao bien

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Một đốm sáng là một đốm sáng nhỏ, đôi khi xảy ra với âm thanh ngắn, cao, phát sáng và tắt thường xuyên trên một thiết bị như màn hình radar.
Answered 2 years ago
Vô Thường