Sponsored links

cho mình hỏi danh từ Khoa học kỹ thuật tiếng anh là gì,và nó là số ít hay số nhiều. Cảm ơn ạ

3 years ago
Asked 3 years ago
Mẫn

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Science and technology, dùng số ít
Answered 11 months ago
HipSponsored linksSponsored links