Sự khác nhau giữa tree và plant?

Cho em hỏi sự khác nhau giữa tree và plant là gì? Cách sử dụng như thế nào?
3 years ago
Asked 3 years ago
Liem

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Tree là cây, plant là thực vật. Như vậy tree là một loại của plant. Khi nói tới những cây thân gỗ cao thì dùng tree còn nói tới cây nhỏ, thấp (cây bụi, thân thảo) thì dùng plant.
Answered 3 years ago
Van Anh